6 abr. 2011

VIH Sida - Gais Positius informa sobre un servicio de orientación laboral.Informa de la puesta en marcha de un Servicio de Orientación Laboral para Gays seropositivos,


SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL PER A HOMOSEXUALS SEROPOSITIUS

Gais Positius posa en marxa un nou servei per facilitar la inserció laboral del persones homosexuals amb VIH/SIDA.

Aquest nou servei és gratuït i ofereix orientació i assessorament per tal d’afavorir la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

El servei, mitjançant l‘atenció directa i personalitzada, facilita informació i orientació sobre diferents recursos donant suport en el procés de recerca activa de feina.

A més, amb l’objectiu d’afavorir la gestió de recerca de feina es realitzen tallers grupals sobre tècniques de recerca de feina: elaboració currículums cartes de presentació i desenvolupament d’habilitats personals necessàries per al treball.

El servei també incidirà facilitant orientació en cas de discriminació laboral en relació al fet de viure amb VIH així com informant dels drets laborals de les persones seropositives.

El servei funciona presencialment i cal trucar per demanar hora al 93 298 0642 o bé posar-se en contacte a coordinador@gaispositius.org

Activitats

Diagnosis, a través d’una entrevista on s’analitzaran els interessos i necessitats, experiència, etc.

Orientació, dissenyant a partir de la diagnosi inicial un pla de treball i formulant objectius per assolir la inserció laboral. L’objectiu és orientar sobre itineraris formatius i laborals adaptats a cada història curricular acompanyant en el pla personalitzat de recerca de feina.

Informatives, a través d’assessorament individual que facilitarà informació sobre:

.Recursos públics en matèria d’ocupació

.Formació per l’ocupació

.Mercat laboral

.Legal: orientació i informació sobre drets de les persones seropositives

Formatives i de recerca

.Recursos i eines per a la recerca d’informació

.Elaboració currículums i cartes de presentació

.Habilitats personals i de competència per al treball: desenvolupament

d’habilitats socials, comunicació, preparació de l’entrevista de treball...

Coordinació i derivació

.Derivació a altres recursos laborals i formatius

.Borsa de treball

Tallers

Els tallers es realitzen a la pròpia seu de l’entitat i tenen dos eixos diferents:

-Taller sobre tècniques de recerca de feina.

Aquest taller està destinat a afavorir coneixements bàsics de les eines per la recerca de feina: elaboració currículums, cartes de presentació, borses de treball on line, etc.

-Taller sobre habilitats personals.

Aquest taller es centra en desenvolupar destreses i competències personals necessàries per al treball: l’entrevista laboral, desenvolupament d’habilitats socials, comunicació, etc.

La informació sobre les dates de la realització dels tallers es pengen a la web conforme es van programant.

Servei anti-discriminació

És un servei d’orientació i informació dirigit homosexuals afectats pel VIH que tinguin la necessitat d’un assessorament legal relacionat amb l’àmbit laboral. S’atenen demandes d’interès per les persones amb VIH com poden ser discriminació, pensions, certificats de minusvalia, etc.

Per tal de sensibilitzar a la societat en general així com al món empresarial i sindical de la necessitat de col·laborar en la resolució de la problemàtica a la que es veuen sotmeses les persones seropositives es realitzen campanyes informant dels drets laborals d’aquest col·lectiu.

Fuente: Joaquim Roqueta Manen President de Gais Positius president@gaispositius.org

No hay comentarios: