4 nov 2012

VIH Sida Cuídate en Positivo - Esta muestra será la octava que organiza el Grup d'Amigos Gais, esperamos que tengan al menos, el mismo éxito de siempre,
VIII Concurs de Fotografia GAG (2012).
Bases del Vuitè Concurs de Fotografia "Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"
.
(Aquesta informació és publicada en Castellá i en Catalá).
Lunes, 26 de noviembre de 2012 – 20,00 hs
Centre Civíc Garcilaso (c/Juan de Garay, 116, Barcelona).

Invitació de José Benito Eres Rigueira, President del GAG.


Bases del Vuitè Concurs de Fotografia "Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"
Participants:  Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:  Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual).

Obres:  Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital. Màxim tres fotografies per participant.

Format:  Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

Presentació:  Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

Títol de l'obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.

Calendari:  El termini de recepció de les fotografies serà el 26 de novembre de 2012.

Lliurament:  Les obres es lliuraran per e-mail a l'adreça amicsgais@yahoo.es. Si es lliura més d'una foto, s'haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d'Inscripció:
Gratuïts.

Jurat:  Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTB.

Veredicte:  El seu veredicte serà inapel·lable.

Premis:  S'atorgaran tres premis. Els premis són cortesia de Boyberry i revista Nois.

1) Premi a la millor fotografia: 100 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
2) Accésit de 50 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
3) Accésit de 50 euros i publicació de la foto a la revista Nois.

Admissió:  Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

Comunicació:  El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a les autores o autors premiats.

Exposició:  Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l'associació (www.amicsgais.org).

Una selecció d'aquestes obres serà objecte d'una exposició pública al Centre Garcilaso (c/Juan de Garay, 116, Barcelona) del 29-11-12 al 15-12-12. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.
 L'acte d'inauguració serà el 29-11-11 a les 20h a càrrec del Regidor del Districte de Sant Andreu, el Sr. Raimond Blasi, fent-se a continuació el lliurament de premis a les fotografies guanyadores. Més endavant tindrà lloc una altra exposició de les fotografies seleccionades, en el Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

Altres especificacions: Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

Tràmits i informació:
E-mail: amicsgais@yahoo.es
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org


Bases del concurso (castellano)

VIII Concurso de Fotografía GAG (2012)
Bases del Octavo Concurso de Fotografía "Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"


Participantes:  Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur, residente en España, con independencia de su nacionalidad.

Tema:  Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTB (lesbiana, gay, transexual, bisexual).

Obras:  Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo tres fotografías por participante.

Formato:  Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.

Presentación:  Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes datos:

Título de la obra.
Nombre y apellidos.
DNI.
Dirección.
Teléfono de contacto.
E-mail.

Calendario:   El plazo de recepción de las fotografías será el 26 de noviembre de 2012.

Entrega:  Las obras se enviarán por e-mail a la dirección amicsgais@yahoo.es. Si se envía más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

Derechos de Inscripción:  Gratuitos.

Jurado:  Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía y del movimiento LGTB.

Veredicto:  Su veredicto será inapelable.

Premios:  Se otorgarán tres premios.
Los premios son cortesía de Boyberry y revista Nois.

1) Premio a la mejor fotografía: 100 euros y publicación de la foto en la revista Nois
2) Accésit de 50 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
3) Accésit de 50 euros y publicación de la foto en la revista Nois.

Admisión:  Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

Comunicación:  El veredicto se hará público en la web del GAG (www.amicsgais.org) y será comunicado personalmente a las autoras o autores premiados.

Exposición:  Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (www.amicsgais.org).
Una selección de estas obras será objeto de una exposición pública en el Centro Garcilaso (c/Juan de Garay, 116, Barcelona) del 29-11-12 al 15-12-12. La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta exposición.

El acto de inauguración será el 29-11-11 a las 20h a cargo del Concejal del Distrito de Sant Andreu, el Sr. Raimond Blasi, haciéndose a continuación la entrega de premios a las fotografías ganadoras. Más adelante tendrá lugar otra exposición de las fotografías seleccionadas, en el Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

Otras especificaciones:  Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases.

Trámites e información:
E-mail: amicsgais@yahoo.es
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org 

No hay comentarios: